Paketera diskussionen

Om syftet är att förmedla insikterna man kom till under dialogen till en part som inte var närvarande under dialogen lönar det sig att paketera diskussionen.

Efter dialogen kan man till exempel bearbeta lösningar, beredning eller beslut. Den djupare förståelsen för ämnet som uppkommit under dialogen kan förbättra arbetet i de följande skedena, men det lönar sig att skilja åt dialogen från dessa. Läs mer om skedena som följer dialogen.

Hur?

Paketeringens form beror på vad som händer efter dialogen och i vilken sammansättning. Det lönar sig att planera paketeringen tillsammans med den instans som vill använda förståelsen som uppkommit under dialogen. Vad behövs förståelsen för, och exakt vilken information är det som de behöver? Det lönar sig att fastställa detta redan då man ställer upp mål för diskussionen. Kom också överens om paketeringen av diskussionen på förhand med deltagarna.

För paketeringen behövs en sekreterare som skriver ner hela diskussionen. Det är viktigt att sekreteraren inte bedömer olika synpunkter, utan antecknar allt noggrant och jämlikt med samma ord so talarna använt. Efter att diskussionen avslutats är det bra att tillsammans med gruppen gå igenom diskussionens sammandrag. Det lönar sig för sekreteraren att dela in innehållen i teman och plocka ut de viktigaste innehållen ur dialogen och bestyrka dem med citat från deltagarna.

Man kan till exempel sammanfatta diskussionen med följande innehåll på ett sätt som är naturligt för en själv (t.ex. Word eller lineär tankekarta):

 1. Vilka var de viktigaste ämnena i diskussionen?
 2. Vad hade vi samma åsikt om? Vad hade vi olika åsikter om?
 3. Vilka var de främsta meningsskiljaktigheterna inom dessa?
 4. Vad förblev ännu oklart? Vad diskuterades inte?
 5. Vilka ämnen borde ännu diskuteras och av vem?

Mera verktyg

 • Manuskript

  Här hittar du manuskript och botten för Dialogpaus-diskussioner. Du kan använda dem i planeringen och faciliteringen av din Dialogpaus-diskussion.
 • Uppvärmingsaktiviteter

  Med hjälp av dessa aktiviteter kan du träna på egna samt gruppens dialog- och diskussionsfärdigheter. 
Alla verktyg