Så här förbereder du dig på att hantera konflikter

En konflikt är svårartad stridighet. Konflikten kan ha vuxit med tiden eller flamma upp plötsligt.

Att lösa upp en konflikt kan vara en mycket svår uppgift, och det lönar sig inte för en oerfaren dialogledare att direkt ta sig an denna uppgift ensam. Att lösa en svår konflikt är yrkesskicklighet i särklass, och många experter har studerat och övat på dessa färdigheter i många år. Ta en erfaren dialogledare som par och stöd. I Finland erbjuds också bra yrkeskompetens för medling. Läs mer i bland annat Naapuruussovittelun käsikirja (Handboken för grannskapsmedling) eller Finlands forum för medling FFM:s webbplats. Du kan också komma vidare genom Suomen työnohjaajat ry.

Förhandskartläggning

Ta reda på vem som behöver vara på plats och vilka ärenden som ska behandlas. Berätta för parterna vad man eftersträvar genom diskussionen.

Tid

Reservera gott om tid för att reda ut konflikten. Kom också överens om när man ska fortsätta om ärendet inte kan redas ut med en diskussion.

Inledning

Behandlingen inleds med att diskutera varför man samlats. Därefter går man igenom strukturen och de dialogiska förfarandena (lyssna, respektera, delta, direkt tal och utforska olika synpunkter). Ledaren ger sig rätten att begränsa och styra diskussionen. Det betonas att syftet med diskussionen inte är att uppnå samförstånd, utan att förstå varandra.

Framskridande

Konfliktparterna ges lika mycket tid att berätta om sina egna erfarenheter och perspektiv. De andra får inte avbryta berättelsen, utan ska vänta på sin tur. ”Vad hände? Hur upplevde du det? Vad är viktigt för dig i lösningen?”

När alla fått tala sammanfattar ledaren det som sagts och preciserar de väsentliga enigheterna och meningsskiljaktigheterna. Man behöver inte uppnå en lösning.

Till slut

Till slut funderar man på om saken blivit klarare och om man behöver fortsätta diskussionen senare. Hur ska man gå till väga i fortsättningen?

Mera verktyg

  • Manuskript

    Här hittar du manuskript och botten för Dialogpaus-diskussioner. Du kan använda dem i planeringen och faciliteringen av din Dialogpaus-diskussion.
  • Uppvärmingsaktiviteter

    Med hjälp av dessa aktiviteter kan du träna på egna samt gruppens dialog- och diskussionsfärdigheter. 
  • Stödmaterial för Dialogpaus-diskussionsledaren

    Förbered dig med hjälp av detta material, lita på dig själv och du kommer säkert att lyckas.
Alla verktyg