Dialogpaus-spelregler för unga

 1. Jag lyssnar på andra och koncentrerar mig. Alla har möjligheten att dela med sig av sina egna tankar om diskussionsämnet, men vi avbryter inte varandra. Lämna mobiltelefonerna utanför samtalet. Diskussionsledaren kan dela ut ordet.
 2. Jag delar med mig av mina egna tankar och erfarenheter. Vi vill också höra dina tankar om diskussionsämnet. Du behöver inte ha de rätta svaren. Du kan fortsätta där den föregående slutade.
 3. Jag är vänlig och respekterar andra. Vi respekterar olika människor och deras erfarenheter. Vi kan reflektera över saker tillsammans utan att hålla med varandra.Vi för inte vidare saker som andra berättat under samtalets gång. Vi mobbar inte andra deltagare. 

Mera verktyg

 • Manuskript

  Här hittar du manuskript och botten för Dialogpaus-diskussioner. Du kan använda dem i planeringen och faciliteringen av din Dialogpaus-diskussion.
 • Uppvärmingsaktiviteter

  Med hjälp av dessa aktiviteter kan du träna på egna samt gruppens dialog- och diskussionsfärdigheter. 
 • Stödmaterial för Dialogpaus-diskussionsledaren

  Förbered dig med hjälp av detta material, lita på dig själv och du kommer säkert att lyckas.
Alla verktyg