Spelreglerna för en konstruktiv diskussion

 1. Lyssna på andra, avbryt inte och inled inte diskussioner vid sidan om.
  ”Var och en måste ha rätt att i lugn och ro berätta om sina åsikter. Det är viktigt att vi inte avbryter varandra eller viskar med personen bredvid.”
 2. Delta i det som andra säger och använd vardagligt språk. ”Syftet med dialogen är att vi ska försöka koppla det vi säger till vad andra lyft fram i diskussionen. Vi ska försöka använda vardagligt språk och undvika specialterminologi.”
 3. Berätta om dina egna erfarenheter.
  ”För att vi bättre ska kunna förstå ämnet vi behandlar och varandra är det bra att tala om sina egna erfarenheter. Det betyder att vi berättar för de andra vilka faktorer, händelser och situationer har påverkat våra egna uppfattningar.”
 4. Var närvarande och respektera andra och diskussionens konfidentialitet.
  ”I dialogen är det viktigt att vi koncentrerar oss helt och hållet på varandra och på att förstå ärendet som behandlas. Vi ska respektera människors olika synpunkter. Vi ska se till att hålla diskussionen konfidentiell så att alla kan tala så fritt som möjligt.”
 5. Sök och samla. Bearbeta modigt konflikter som uppstår och sök efter sådant som förblivit i gömman. Tilltala andra direkt och fråga om deras synpunkter.
  ”Dialogen ska vara en trygg situation där man kan behandla konflikter. Dessutom är det viktigt att söka sådant som vi inte märkt av en eller annan orsak. Till slut kan vi utforska hur synpunkterna som kommit fram under diskussionen är kopplade till varandra.”

Mera verktyg

 • Manuskript

  Här hittar du manuskript och botten för Dialogpaus-diskussioner. Du kan använda dem i planeringen och faciliteringen av din Dialogpaus-diskussion.
 • Uppvärmingsaktiviteter

  Med hjälp av dessa aktiviteter kan du träna på egna samt gruppens dialog- och diskussionsfärdigheter. 
 • Stödmaterial för Dialogpaus-diskussionsledaren

  Förbered dig med hjälp av detta material, lita på dig själv och du kommer säkert att lyckas.
Alla verktyg