Uppkomsten av en överraskande konflikt

 • Stanna upp diskussionen för en stund och beskriv konflikten du upptäckt.
  ”Vi stannar upp här en stund. Jag märker att det verkar finnas någon slags konflikt mellan er. Är det okej om vi i lugn och ro reder ut vad det är fråga om?”
 • Fråga deltagarna vad de tänker om din observation.
  ”För mig verkar det som om… Vad tänker ni om det?”
 • Kom tillsammans överens om ifall diskussionstid ska användas till att utforska konflikten.
  ”Tycker ni att det vore meningsfullt att använda en del av vår gemensamma tid till att utforska den här konflikten?”
 • Betona att man inte behöver försöka lösa konflikten under dialogen, utan det räcker att man får en bättre förståelse för de andras synvinklar.
  ”Vi behöver inte försöka lösa konflikterna i dialogen. Det räcker att vi får en bättre förståelse för vad konflikterna handlar om.”
 • Be konfliktens olika parter att i tur och ordning berätta mer om sina egna åsikter och erfarenheter. Betona betydelsen av att lyssna.
  ”Nu ska vi lyssna till er båda/var och en av er i lugn och ro. Alla får tala i tur och ordning. Avbryt inte varandra, utan försök lyssna och förstå varandras synpunkter.”

Mera verktyg

 • Manuskript

  Här hittar du manuskript och botten för Dialogpaus-diskussioner. Du kan använda dem i planeringen och faciliteringen av din Dialogpaus-diskussion.
 • Uppvärmingsaktiviteter

  Med hjälp av dessa aktiviteter kan du träna på egna samt gruppens dialog- och diskussionsfärdigheter. 
Alla verktyg