Uppmuntra deltagarna att tala om sina egna upplevelser

 • Be deltagarna att tala om händelser och situationer som är viktiga för dem själva. ”Berätta om händelser eller situationer som har påverkat era tankar om ämnet för vår dialog.”
 • Ställ frågor om upplevelsens olika dimensioner: observationer, tankar, minnen, känslor och föreställningar. ”Berätta mer om vad du observerade/tänkte/kände/föreställde dig i den situationen.”
 • Ställ preciserande frågor om orsaker och följder. ”Vilka faktorer ledde till situationen? Vad blev följderna?”
 • Be andra deltagare att berätta hurdana upplevelser de kommer att tänka på när de lyssnar på andra. ”Hurdana upplevelser kom ni att tänka på när ni lyssnade på den här berättelsen?”
 • Var själv ett exempel. Berätta om en egen upplevelse som påverkat dina åsikter om ämnet som behandlas.

Mera verktyg

 • Manuskript

  Här hittar du manuskript och botten för Dialogpaus-diskussioner. Du kan använda dem i planeringen och faciliteringen av din Dialogpaus-diskussion.
 • Uppvärmingsaktiviteter

  Med hjälp av dessa aktiviteter kan du träna på egna samt gruppens dialog- och diskussionsfärdigheter. 
 • Stödmaterial för Dialogpaus-diskussionsledaren

  Förbered dig med hjälp av detta material, lita på dig själv och du kommer säkert att lyckas.
Alla verktyg