Utrymme och praktiska saker

Det borde kännas lätt och tryggt att komma in i ett utrymme, och därför lönar det sig att välja ett utrymme som är neutralt ur ett politiskt och ideologiskt perspektiv.

I en dialog sitter man ofta i en cirkel utan bord. Det är lättare att diskutera när bordet som döljer information inte är i vägen och man kan se de andra diskussionsdeltagarna helt och hållet.

Skriv en lista med några exempel på bra utrymmen.

Fundera på följande frågor vid varje alternativ:

 • Vad symboliserar utrymmet? Identifieras utrymmet med något särskilt användningsändamål, och vad betyder det för deltagarna?
 • Är utrymmet lugnt och fritt från störningar?
 • Kan man flytta borden bort från vägen och ställa stolarna i en cirkel? En liten ändring i den vanliga ordningen har en stor inverkan på dialogens kvalitet.
 • Finns det tillräckligt med utrymme? Finns det stolar för alla?
 • Hur många deltagare önskas och förväntas? Kan deltagarna delas in i små grupper? En idealisk gruppstorlek i en smågruppsdialog är tio personer, men diskussionen kan också ordnas med fler personer.
 • Kan alla enkelt höra varandra? Ekar det eller är det oljud i rummet?
 • Hur kan du skapa en varm och välkomnande stämning i rummet? Kan du bjuda på kaffe och kanske spela musik?
 • Hur får du deltagarna att bli bekanta med varandra? Det är också lättare att föra en dialog om alla kan varandras namn – det kan vara en bra idé att bjuda på namnskyltar!

Mera verktyg

 • Manuskript

  Här hittar du manuskript och botten för Dialogpaus-diskussioner. Du kan använda dem i planeringen och faciliteringen av din Dialogpaus-diskussion.
 • Uppvärmingsaktiviteter

  Med hjälp av dessa aktiviteter kan du träna på egna samt gruppens dialog- och diskussionsfärdigheter. 
 • Stödmaterial för Dialogpaus-diskussionsledaren

  Förbered dig med hjälp av detta material, lita på dig själv och du kommer säkert att lyckas.
Alla verktyg