Välj metod

Man kan också kombinera metoder om man har tillräckligt med tid. Dialogen kan vara öppen eller strukturerad. Om du är nybörjare kan det vara lättare att börja med en strukturell dialog med ett detaljerat manus där inläggens längd är förutbestämd. När du får mer erfarenhet är det lättare att övergå till att styra en mer öppen dialog.

I en dialog kan man använda följande metoder:

 • Smågruppsdialoger (under 10 personer) – en diskussion där alla deltagare får ordet och en person talar åt gången
 • Akvariediskussion, där en liten grupp diskuterar och de andra lyssnar i tur och ordning
 • Pardiskussioner, som kan användas som introduktion till diskussionens ämne eller för att fördjupa diskussionen
 • Kumulerande pardiskussioner, där man lyssnar på paren i tur och ordning och strävar efter att koppla nya inlägg till erfarenheterna
 • Storgruppsdialoger (över 10 personer) – alla kan bli hörda genom pardiskussioner
 • Webbdialog
  Överraskningar i dialogen hör till saken, och tips för att styra dem finns här.

Hur?

Öppen dialog

Låt diskussionen endast styras av det eventuella tema som getts eller fastställts för diskussionen. Om diskussionen inte har något tema, berätta då för deltagarna att avsikten är att diskutera det som de tycker är viktigt just då. Börja med att gå igenom diskussionens spelregler och rollerna i diskussionen. Lägg lite tid på en presentationsrond. Det är bra att välja en introduktionsfråga som får deltagarna att berätta om sina erfarenheter. Fråga deltagarna om de redan känner varandra. Låt sedan diskussionen flyta naturligt. Använd styråtgärder, och fastän diskussionen är öppen ska du ändå hålla fast vid spelreglerna och vid behov ingripa i inläggens längd och se till att alla får ordet. Lägg tid i slutet av den öppna dialogen på att gå igenom vad man diskuterat och hur deltagarna upplevde diskussionen. Om gruppen känner att det behövs kan ni avsluta med att dokumentera diskussionen till exempel på ett blädderblock.

Halvstrukturerad dialog

Skriv ett löst manus för diskussionen. Fundera på vad som kunde vara en inledande fråga som relaterar till diskussionens tema. En bra inledande fråga styr deltagarna till att fundera på temat som behandlas i ljuset av sina egna erfarenheter. Frågan kan vara i stil med:

”Berätta om en situation då du var stolt över en sak/ett ämne/en grupp/ett arbete o.s.v.”, ”Berätta om en erfarenhet då du kände dig XXX”.

Den inledande frågan får deltagarna att börja prata om erfarenheter och diskussionens tema. Efter ronden, fråga gruppen vad de nu vill diskutera i dialogen.

”Vad skulle vi behöva prata om nu?”

Skriv upp samtalsämnen på ett blädderblock samtidigt som du lyssnar. När blocket är fullt med samtalsämnen, be deltagarna att välja det/de ämnen (inom ramen för den tillgängliga tiden) som man behöver diskutera mest. Beroende på gruppens storlek och ämnenas omfattning lönar det sig att reservera minst 30 minuter per ämne. Om gruppen inte själv klarar av att välja ämne, försök då välja det ämne som du tycker är viktigast för gruppen. Berätta att du ansvarar för valet och se till att det inte är ett oöverkomligt problem för någon att behandla ämnet du valt.

I slutet av diskussionen går ni igenom vilka insikter deltagarna hade om ämnena och hur de upplevde diskussionen.

Strukturerad dialog

Förbered dig genom att skriva ett manus för hela diskussionen. Fundera ut frågor på förhand samt den exakta svarstiden per deltagare. En lämplig svarstid är cirka 2 minuter. I början ska man använda klocka, men när diskussionen fortskrider börjar deltagarna vanligtvis själva se till att tiden räcker till. I en strukturerad dialog går frågorna hela tiden djupare in på temat.

Mera verktyg

 • Manuskript

  Här hittar du manuskript och botten för Dialogpaus-diskussioner. Du kan använda dem i planeringen och faciliteringen av din Dialogpaus-diskussion.
 • Uppvärmingsaktiviteter

  Med hjälp av dessa aktiviteter kan du träna på egna samt gruppens dialog- och diskussionsfärdigheter. 
 • Stödmaterial för Dialogpaus-diskussionsledaren

  Förbered dig med hjälp av detta material, lita på dig själv och du kommer säkert att lyckas.
Alla verktyg