Anmäl dig till Dialogpausveckan!

Vi utmanar dig att ordna en Dialogpaus-diskussion under Dialogpausveckan 1.-7.12.2020!

Kom med och arrangera samtal runtom i landet under ämnet ”Vad är finländskhet?”

Arrangera en Dialogpaus på din arbetsplats, hemma, i skolan eller i din organisation och sammanför olika personer kring ett och samma tema.

Du kan bjuda med vänner, kolleger, elever, föräldrar, din arbetsgemenskap eller grannar. Kom ihåg särskilt dem som du inte känner så väl. Bestäm en mer exakt rubrik utgående från följande alternativ:

1. Vad är finländskhet?

Hur hör du och ditt samfund hemma i Finland och i finländskhet?
Vilket tema tycker du att det borde diskuteras om i relation till Finland och finländskhet?

“Var passar detta in?”

 • Arbetsgemenskapens kaffestunder
 • Scoutkårens gruppmöten
 • En självständighetsdagsdiskussion i klassrummet
 • Diskussionen kan vara mer lättsam eller djupgående
  för mig i Finland och i finländskhet?”

2. Var hör jag hemma?

Trots samhälleliga meningsskiljaktigheter är finländare i grund och botten ganska lika varann.

Många saker förenar medelålders arbetare på landsbygden och unga högt utbildade kvinnor i staden påvisar en utredning gjord av Suomen Kulttuurirahasto och e2 under 2017-2018. I utredningen
granskade man finska identiteter och den baserar sig på över 6000 finländares svar.

Under Dialogpausveckan 2019 blev teman om var man hör hemma samt identitet särskilt framträdande. Vi vill därför fördjupa denna diskussion och erbjuder ”Var hör jag hemma?” som ett ämne under Dialogpausveckan 2020. Vilken grupp upplever du att du tillhör? Hur känns detta? Vilka saker relaterar till tillhörandet av en viss grupp? Vad är bra och värdefullt i detta?

3. Ett ämne som är viktigt för ditt samfund

Under Dialogpausveckan 2019 kunde man delta även med ett ämne som var viktigt för ens egna samfund. Dessa var bland annat:

“Ett bokslut över det industriella Finland”
“Ryms folk på landsbygden och i städerna i samma Finland?”
“Barnens Finland”
“Ett gott liv i Träskända”

Även i år kan ni inom ert samfund fundera ut ett ämne som just i denna tid vore intressant att stanna upp och diskutera kring under Dialogpausveckan.

Vi i Dialogpausstiftelsen erbjuder stöd för alla som anmält sig:

 • Du får ett faktabaserat anförande för att sätta igång diskussionen
 • Du får anvisningar om hur rubricera och planera din egen Dialogpaus samt ett färdigt formulär som
  du kan använda dig av i dialoger på distans eller ansikte mot ansikte.
 • Som stöd för diskussionen får du våra spelregler för en konstruktiv diskussion.
 • Du får ett enkelt formulär på nätet där du kan fylla i de insikter som dykt upp under diskussionen.
 • Vid behov får du även extra utbildning.
 • Ett materialpaket med anvisningar skickas åt alla anmälda arrangörer från och med november.

På ditt ansvar blir att:

 • Bjuda in deltagarna
 • Arrangera utrymmen och servering ifall diskussionen ordnas ansikte mot ansikte.
 • Att dra diskussionen och rapportera om den till Dialogpausstiftelsen.
 • Vänligen notera deltagarnas säkerhet i arrangemangen. Reflektera över om diskussionen är bättre att ordna ansikte mot ansikte eller på distans.

Du kan också utmana bekanta att ordna sin egna diskussion!