Distanspaus - hur förbereda sig för diskussion på distans

En diskussion på distans, Distanspaus, kan vara en bra och djup upplevelse både för deltagare och diskussionsledaren. Att ta sig till och från diskussionen kräver ingen extra tid. Man kan delta i diskussionen från ett bekant ställe, till exempel soffan där hemma. Kaffet, läsken och teét är alltid av rätt sort.

För arrangören erbjuder Distanspaus möjligheten att bjuda in människor runt om från Finland och världen. Samtidigt har man möjligheten att förbättra tillgängligheten. För många är Distanspaus ett tryggare och mer fungerande sätt att delta.

Det finns olika platformer man kan använda, och det beror mycket på aktörerna själva. En del använder Teams, andra Meet och många använder Zoom. Det finns också andra alternativ. Använd dig av din tidigare expertis om de distansverktyg som du är van vid. Dessa platformer uppdateras konstant. Därför har vi valt att inte skriva tips gällande dem.

Vi har dock samlat allt möjligt annat roligt för att hjälpa er!

Tips för arrangören 

 • Bestäm temat för Distanspausen. Vilket behov möter diskussionen? Vilket ämne skulle det vara viktigt att öka förståelse om? Vem borde man bjuda in?
 • Bestäm längden för Distanspausen. Hur mycket tid finns tillgänglig? Dialog på distans kan också ta flera timmar! Då behövs dock ordentliga pauser. Beroende på situationen och målgruppen kan en Distanspaus ta 1-4 timmar. Det är bra att reservera åtminstone 2 timmar, ifall det bara är möjligt.
 • Vi rekommenderar att du arrangerar diskussionen helt på distans eller helt live. Hybridarrangemang går på eget ansvar och efter eget kunnande!
 • Överväg hur många diskussionsledare det behövs, eller hur många det skulle vara möjligt att få med. Ifall dialogen förs inom den egna organisationen, kan det fungera bättre med en utomstående diskussionsledare.
 • Överväg hur många människor ni vill ha med i diskussionen. Distanspaus brukar fungera bra med 3-8 personer, men beroende på hur mycket tid man har att använda kan man också bjuda in fler.
 • Det är bra att reservera 5-15 minuter i början, då arrangörerna redan är på plats och deltagarna kan logga in för att testa att uppkopplingen, mikrofonen och kameran fungerar som de skall.
 • Beroende på mängden av diskussionsledare, kan man dela upp deltagarna i fler grupper. Försäkra dig i förväg hur man gör för att dela upp deltagarna i grupper. Skall alla samlas än en gång innan diskussionens slut?
 • Behövs det någon som ansvarar över de praktiska arrangemangen? Hen kan fungera som dörrvakt, dela upp deltagarna i smågrupper eller fungera som teknisk support.
 • Bekanta dig i förväg med platformen ni kommer att använda. Fundera i förväg på vad som kan gå på tok. Om det behövs, kan ni arrangera ett provtillfälle då deltagarna kan koppla upp och kolla att allt fungerar som det skall.
 • Överväg hurudan inledning ni vill ha till diskussionen. Är det ett anförande, en PowerPoint, en video eller någonting helt annat? Kan man dela den rakt i platformen ni använder? Borde man skicka länken till inledningen åt deltagarna i förväg eller i diskussionsfältet under diskussionens gång?
 • Tänk redan i förväg på vad som händer efter diskussionen. Hur tackar man och ber om feedback? Borde diskussionen skrivas ner? Är Distanspausen en del av någon större process och hur berättas detta åt deltagarna? Hur utnyttjar arrangörerna den fördjupade förståelsen? Vem publicerar, var och hur?

Att bjuda in deltagare

 • En personlig inbjudan är viktig och man måste beräkna tid för att bjuda in deltagarna. Bjud in olika människor. Överväg vilken tid på dygnet Distanspausen arrangeras och hur det kan påverka möjligheten att delta.
 • Det är bra att försäkra sig om att de inbjudna vet vilken platform som används och vad det kräver av dem. Överskatta inte ungdomars och underskatta inte äldre deltagares förmåga att använda sig av digitala verktyg.
 • Berätta för de inbjudna vad som krävs av dem under Distanspausen. Du kan till exempel berätta om Dialogpaus-metoden och hur man använder kameran, mikrofonen och chat-funktionen. Möjliga utmaningar med användning av kameran kan man informera arrangören om i god tid.
 • Berätta åt de inbjudna att det är viktigt att vara med i hela diskussionen och att vara närvarande och koncentrera sig på den gemensamma stunden är speciellt viktigt.
 • Berätta redan i inbjudan och senast i förhandsmeddelandet att diskussionen är konfidentiell och vad detta betyder då man deltar på distans. Det är viktigt att ingen annan är i samma rum och ifall detta inte går att undvika bör man använda sig av hörlurar så att andra deltagares erfarenheter inte går vidare till utomstående personer.
 • Berätta i meddelandet som du skickar åt deltagarna ifall det finns möjlighet att eller behov av att namnge sig själv på nytt i början av diskussionen, till exempel så att man använder bara sitt förnamn eller diskuterar anonymt.
 • Berätta ifall diskussionen kommer att spelas in och varför.
 • Skicka programmet med tidtabell för tillställningen i god tid åt deltagarna.

Tips för diskussionsledaren

 • I Distanspaus förstärks känslan av tid. Gör ett manus åt dig själv och en klar tidtabell för hur diskussionen kommer att gå i stora drag. Kom ihåg att sätta in pauser i tidtabellen.
 • Fundera på vilka element du kommer att använda för att röja plats för diskussionen och bryta isen. Förbered dessa. Behövs smågrupper? Vill du använda dig av diskussion parvis även på distans? Eller stöder man deltagarnas egna funderingar för att samla tankarna inför diskussionen?
 • Fundera på hur du introducerar Dialogpausen, Spelreglerna för en konstruktiv diskussion samt hur deltagarna presenterar sig. Reservera realistiskt med tid för allt detta.
 • Kommer det att finnas utrymme för småprat före eller efter diskussionen eller möjlighet att prova att allt fungerar som det skall? Sätt även dessa stunder i ditt manus, även om de vore mer inofficiella.
 • Instruera deltagarna i förväg gällande användningen av kameran. Det är önskvärt att kameran hålls på under hela diskussionen, eftersom detta påverkar diskussionens konfidentialitet och förstärker interaktionen mellan deltagarna.
 • Att använda chatten spara tid, främjar jämlikt deltagande och kan hjälpa dem som tycker det kan vara utmanande att säga saker högt. Fundera färdigt vilka delar av diskussionen som du vid behov kan föra via chatten.
 • Hur ber man om ordet? Hur delas man upp i par? Hur går det att dela slides? Bekanta dig med den plattform du använder i förväg.
 • Ladda ner manuset för diskussionen, korten för att leda diskussionen och Spelreglerna för en konstruktiv diskussion på olika flikar.
 • Fundera på ifall du kommer att skriva ner egna anteckningar på datorn eller på papper.

Distanspaus-verktygen är utvecklade med hjälp av Dialogpaus-utbildarna och -handledarna. I processen har man använt sig av feedback från arrangörerna och diskussionsledarna från Undantagstidens dialoger -helheten och dialoger från Dialogpaus-veckan. Tack till alla som medverkat!

Läs också:

Distanspaus – tips för diskussionsledaren under Dialogpaus-diskussionen på distans

Diskussionens skeden och mål – börja här

Mera verktyg

 • Manuskript

  Här hittar du manuskript och botten för Dialogpaus-diskussioner. Du kan använda dem i planeringen och faciliteringen av din Dialogpaus-diskussion.
 • Uppvärmingsaktiviteter

  Med hjälp av dessa aktiviteter kan du träna på egna samt gruppens dialog- och diskussionsfärdigheter. 
Alla verktyg