Distanspaus - Tips för diskussionsledaren under Dialogpaus-diskussionen på distans

Dialogpaus fungerar också på distans, som Distanspaus. Även på distans är det viktigt att man bjuder in olika människor för att diskutera viktiga ämnen. Som stöd för diskussionsledaren finns Spelreglerna för en konstruktiv diskussion samt resten av Dialogpaus-verktygen tillgängliga.

Speciellt viktigt är att poängtera vikten av att vara närvarande. I diskussion på distans betyder det att man under Distanspausen fokuserar på själva diskussionstillfället och människorna som deltar i diskussionen. Jobbet, e-posten och sociala medierna får vänta tills pauserna eller efter diskussionen. Närvaron kan förstärkas genom att ha kamerorna på och även mikrofonerna i vissa grupper.

Dessutom är det viktigt att diskussionsledaren håller alla deltagarna med. I diskussion på distans förstärks ofta observation och lugn. Det lönar sig för diskussionsledaren att i mån om möjlighet fråga deltagarna rakt om deras tankar, även om tysta stunder ibland är helt okej.

Att komma igång

 • I Distanspaus skapar man känslan av säkerhet och förtroende redan från början. Tänk efter hur du kan förstärka dessa. Hur hälsar du deltagarna välkomna när de kommer med i diskussionen? Hur kommunicerar du med resten av arrangörerna?
 • Håll din egen kamera på redan från början.
 • Planera ett fritt manus för möjligt småprat i början av diskussionstillfället då deltagarna provar ifall kameran, mikrofonen och internetuppkopplingen fungerar. Det skulle vara bra att lätta stämningen och undvika tystnad. Vad kunde man då prata om? Åtminstone vädret, hemorten, maten, möjliga snacks man har med sig och vad som syns från deltagarnas fönster.
 • Ifall deltagarna är upptagna, kan du till exempel be dem skriva ner fem saker de funderar på och återvända till dessa först efter dialogen.
 • Ladda ner manuset för diskussionen, korten för att leda diskussionen och Spelreglerna för en konstruktiv diskussion på olika flikar.
 • Fundera på ifall du kommer att skriva ner egna anteckningar på datorn eller på papper.

I början av diskussionen

 • Berätta vem du är, varför vi är här idag och vad som kommer att hända under diskussionen. Se till att det finns tid för arrangörerna att presentera sig. Dela diskussionens program i chatten. Berätta när det kommer att vara pauser (och håll fast vid dem).
 • Berätta kort vad Dialogpaus-metoden är och vad det innebär i en diskussion: konfidentialitet, fördjupande av förståelse, respekt och att man berättar om egna erfarenheter. Det finns inget behov för konsensus, lösningar eller beslut.
 • Gå igenom Spelreglerna för en konstruktiv diskussion och kopiera dem till chatten. Du kan även göra en bakgrundsbild åt dig själv av Spelreglerna.
 • Se till att deltagarna inte får känslan av att diskussion på distans skulle på något vis vara en sämre version av en live-diskussion. Ge deltagarna möjligheten till en bra och djup dialog, även om du själv skulle föredra live-diskussioner. Distanspaus kan vara den första erfarenheten av dialog för flera av deltagarna och då har de inget att jämföra med. Enligt den feedback vi fått är Distanspaus ett bättre alternativ för vissa än Dialogpaus live.
 • Poängtera vikten av att vara närvarande och berätta att det skulle vara viktigt att man inte jobbar, läser nyheter eller vistas i sociala medier under diskussionens gång.
 • Berätta hur man ber om ordet och hur du ger ordet.
 • Berätta ifall diskussionen spelas in och varför detta görs.
 • Att använda chatten kan spara tid och stöda jämlikhet i diskussionen. Berätta redan i början hur chatten kommer att användas. Avsikten är inte att man för två dialoger samtidigt, en högt och en i chatten. Berätta att du alltid ger skilda instruktioner då något kommer att diskuteras i chatten.

Under diskussionens gång

 • Skriv ner deltagarnas förnamn åt dig själv och teckna ett streck efter namnet varje gång deltagaren haft ordet. På detta sätt ser du till att diskussionen sker så jämlikt som möjligt.
 • Skriv alltid dina frågor och instruktioner även i chatten. Deltagarna kan vid behov återvända till chatten och kolla upp vad som frågades eller berättades.
 • I stället för att diskutera i par kan du använda dig av “egen reflektion”. Efter att du ställt din fråga, be deltagarna fundera för sig själva en stund på tankar och känslor frågan väcker och att skriva ner dessa. Detta hjälper deltagarna att samla tankarna i lugn och ro. Det stärker deltagandet i den gemensamma diskussionen och diskussionens fortskridande. Under den egna reflektionen finns det också tid för en liten paus vid behov.
 • Det kan hända att du behöver fråga deltagarna rakt om deras tankar och erfarenheter, mer så än vid en live-diskussion. Förbered dig för detta och använd dig av till exempel verktyget Uppmuntra deltagarna att tala om sina egna upplevelser.
 • Tänk i förväg på när det kan vara passligt att dela med dig av egna upplevelser för att fortsätta och aktivera diskussionen.
 • Ta det lugnt om det uppstår förvirring. Berätta åt deltagarna, att de kan andas ut och ta det lugnt. Om någon faller bort eller lämnar diskussionen på misstag, kan man alltid koppla upp på nytt. Ifall det uppstår tekniska problem, reder man ut dem och så vidare. Ingen orsak till panik.
 • Se till att de utlovade pauserna hålls.

I slutet av diskussionen

 • Se till att det finns tid att skriva ner och/eller berätta om insikterna och tid för arrangörens slutord
 • Påminn ännu om hur och var man kan ge feedback
 • Kom ihåg att än en gång berätta hur förståelsen och insikterna som blivit till i diskussionen kommer att användas och hur deltagarna kan berätta och posta om diskussionen. #erätauko #dialogpaus #timeoutdialogue
 • Se till att du håller fast vid den bestämda avslutningstiden

Distanspaus-verktygen är utvecklade med hjälp av Dialogpaus-utbildarna och -handledarna. I processen har man använt sig av feedback från arrangörerna och diskussionsledarna från Undantagstidens dialoger -helheten och dialoger från Dialogpaus-veckan. Tack till alla som medverkat!

Läs också:

Distanspaus – hur förbereda sig för diskussion på distans

Diskussionens skeden och mål – Börja här

Diskussionsledarens bästa styråtgärder

Mera verktyg

 • Manuskript

  Här hittar du manuskript och botten för Dialogpaus-diskussioner. Du kan använda dem i planeringen och faciliteringen av din Dialogpaus-diskussion.
 • Uppvärmingsaktiviteter

  Med hjälp av dessa aktiviteter kan du träna på egna samt gruppens dialog- och diskussionsfärdigheter. 
 • Stödmaterial för Dialogpaus-diskussionsledaren

  Förbered dig med hjälp av detta material, lita på dig själv och du kommer säkert att lyckas.
Alla verktyg