Dialogpaus

Vi ska bli det skickligaste folket på samtal i hela världen!

Stoppa skriket!

Dialogpaus ger tid att stanna upp och reflektera över saker och ting i lugn och ro. På den här sidan hittar du verktyg och inspiration för att hålla en konstruktiv diskussion. Verktygen är fritt tillgängliga för alla.

Vad är Dialogpaus?

Nyheter

 • Dialogpaus-diskussioner som stöd för Nationalmuseets renoveringsarbete – vems historier borde berättas?

  Finlands nationalmuseum håller på att förnyas. Som en del av förnyelseprocessen ordnades en serie Dialogpaus-diskussioner under våren 2023 för att öka förståelsen för kulturer, identiteter och historia ur olika perspektiv. För denna diablogg har Elisa Sarpo, community manager på Nationalmuseet, och Hanna Korhonen, museilektor, intervjuats.
 • Dialogpaus-metoden utnyttjades i modelleringen av förundersökning av människohandelsbrott

  Förundersökningen av människohandelsbrott förutsätter en tydlig verksamhetsmodell för att man ska kunna genomföra den på ett enhetligt och högklassigt sätt på olika håll i Finland. Detta som en del av samarbetet mellan flera myndigheter. En sådan modell har nu skapats i Polisyrkeshögskolans projekt Modellering av förundersökning av människohandelsbrott (Ihmemalli). Dialogpaus-stiftelsen faciliterade gruppdiskussionerna som fördes under projektets gång.
 • Dialogpaus-metoden som en del av Polisyrkeshögskolans projekt

  Iina, Minna, Terhi och Pirjo från Polisyrkeshögskolan berättade om sina erfarenheter av Dialogpaus-metoden ur perspektivet av polisens olika projekt. I denna diablogg får vi höra hur Dialogpaus-metoden har använts i projekt som gäller polisens samhälleliga kommunikation, bekämpning av organiserad brottslighet och i projekt som behandlar förundersökningen av människohandelsbrott.
 • I framtidsdialogerna diskuterades oro och förhoppningar för Finlands framtid

  Under våren 2024 ordnades 35 Dialogpaus-diskussioner om Finlands framtid som en del av arbetet med Statsrådets kansli och framtidsredogörelsen. Nästan 300 personer deltog i dialogerna.
 • Hurra! Materialpaketet Dialogpaus för unga har nu publicerats

  Dialogpaus för unga är ett materialpaket som stödjer utövandet av dialogfärdigheter och inkludering. Det är en verktygslåda för att utveckla diskussionsfärdigheter och förmågan att lyssna både för individer och för grupper. Materialet kan också användas för att öva på att agera som diskussionsledare under en Dialogpaus-diskussion.
 • Hurra! Stiftelsen Dialogpaus fortsätter sin verksamhet åren 2025-2027

  De stiftande medlemmarna i Stiftelsen Dialogpaus har beslutat att fortsätta finansiera stiftelsens verksamhet. Dessutom har Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne beviljat ett bidrag till Dialogpaus-stiftelsen.
 • Barn, unga och vuxna sitter i samma ring under “Skididialoger”

  Grundskoleelever i staden Lahtis går på s.k. “Skididialoger” (Kids-dialoger, fri översättning) tillsammans med vuxna. Skididialogerna är en modell för konstruktiv diskussion som är riktad till barn och unga och som utgår utifrån Dialogpaus-modellen. Utbildningsplanerare Petra Larvus berättar om Skididialogens födelse, dess befästande i stadens strukturer och de insikter som framkom från dialogen.
 • Bra sagt-undersökningen: Finländarna anser att samhällsdebatten är på tillbakagång

  Yle och Dialogpaus-stiftelsen leder projektet Hyvin sanottu – Bra sagt som stöder och stärker de bästa sidorna av den finländska samtalskulturen.
 • Förakta inte distansdialogen förgäves för där finns flera goda möjligheter!

  En väl förberedd dialog där man till exempel använder sig av Dialogpausmetoden kan på distans vara precis lika djup och bra som den dialog som förs ansikte mot ansikte. Grundläggande är närvaron. För många kan en distansdialog till och med utgöra en bättre möjlighet att delta i den gemensamma diskussionen. Därför har vi lanserat två nya verktyg för att stöda distansdialoger.
Nyheter

Jag tror det är möjligt att göra finländare till folket som diskuterar mest i hela världen, men det kräver arbete. Vi vill också ha med dem som inte ens vill diskutera och vars röst inte hörs i samhället. Vi måste få båda ytterligheterna med. Alla ska delta i dialogen.

Sören Lillkung, vd, Svenska kulturfonden

Delaktighet och djupare förståelse

Via Dialogpaus uppstår delaktighet mellan deltagarna i gruppen som för dialogen eller i hela samhället. Dessutom uppnår man en djupare förståelse för det ämne som diskuteras och får olika perspektiv på ämnet. I bästa fall når man oförutsägbara insikter och får ett nytt tänkande. Målet är inte konsensus.

Dialogpaus kan användas av exempelvis stadsdelar, aktivister, företag, organisationer, skolor och högskolor, media, politiker och partier eller kommuner och landskap. Exempelvis i kommunerna är dialog ett fungerande verktyg för att stärka delaktigheten och aktivera kommuninvånarna.

Du kan alltid använda Dialogpaus när du behöver en djupare förståelse för ämnet eller ett jämlikt bemötande – exemplevis som en del av beredning, beslutsfattande eller för att sammanföra olika aktörer.

Välkomna med!

I utvecklingen av Dialogpaus har vi trott på dialogens kraft. Deltagarna i dialogen delar inte bara med sig av sina synpunkter och erfarenheter utan skapar i bästa fall även helt nyt kunskap och nytt innehåll. Att lära sig dialog är en livslång uppgift, men man kan börja lite lätt redan idag!

Hannele Laaksolahti, expert, Sitra

Verktyg

Verktyg